Bi chuối 1m8
Giá: 460000
Sọc nâu Tây 1m6
Giá: 420000
Sọc hồng 7 màu 1M6
Giá: 420000
Lập thể xanh mây 1m6
Giá: 420000
lụa trai tim 1m8
Giá: 560000
Lập thể mây xanh 1M8
Giá: 460000
hv tím 1m6
Giá: 160000
DRAP m6 micky
Giá: 160000
sl 1m8 lá nâu
Giá: 460000
trai dau 1m6
Giá: 420000
cây dù cam 1m6
Giá: 420000
drap dâu 1m6
Giá: 420000
mickey tím sọc trắng
Giá: 160000
hoa hồng tim xanh
Giá: 160000
lập thể tím mới
Giá: 160000
sọc 7mau 1m6
Giá: 420000
sọc rêu đỏ 1M6
Giá: 420000
caro 7mau 1M6
Giá: 420000
hoa ngũ sắc 1m6
Giá: 420000
vintage tím 1m8
Giá: 460000
rằn ri m6
Giá: 160000
THUN BUBERY
Giá: 160000
MICKEY BI DƯƠNG
Giá: 160000
lụa thỏ 1m8
Giá: 580000
thun siêu lạnh m8
Giá: 460000
thun siêu lạnh 9
Giá: 420000
MON SỌC TÍM
Giá: 160000
MICKEY LÁ 2
Giá: 160000

SHOWROOM : 1001 - PHAM VAN DONG, PHUONG LINH TAY, TP THU DUC TPHCM
(GAN NGA 4 DUONG SO 9 LINH TAY)

SAN XUAT: 14 DUONG 18, PHUONG LINH DONG, QUAN THU DUC - TP. HCM
HOTLINE: 0932212518 - 0773377879


©COPYRIGHT BY RUBYSHOP - WEBSITE: WWW.GOIXINH.VN

DESIGN BY linweifang0408