Bi chuối 1m8
Giá: 460000
Sọc nâu Tây 1m6
Giá: 420000
Dâu hồng xanh min 1m8
Giá: 1050000
Sọc hồng 7 màu 1M6
Giá: 420000
Công chúa 1m6
Giá: 290000
Lập thể xanh mây 1m6
Giá: 420000
DÂU Hồng 1m6
Giá: 380000
Gấu 1m8
Giá: 550000
lụa trai tim 1m8
Giá: 560000
Lập thể mây xanh 1M8
Giá: 460000
sọc xanh 1m6
Giá: 350000
SỌC cam 1m6
Giá: 350000
caro XANH NGỌC 1m6
Giá: 350000
Khủng long 1m6
Giá: 190000
Công chúa Babier 1M6
Giá: 290000
hoa xám 1m6
Giá: 350000
Khủng Long 1m8
Giá: 430000
sọc xám cam1M6
Giá: 350000
tim nhí xám 1m8
Giá: 850000
Dâu tim caro 1M6
Giá: 950000
Hoa cúc xám 1m8
Giá: 220000
Gấu kem 1M6
Giá: 190000
Coton hoạt hình 1m6
Giá: 500000
GHCN-001616
Giá: 180000
GHCN-001578
Giá: 210000
sl 1m8 lá nâu
Giá: 460000
Thun HQ trái dâu 1m8
Giá: 250000
trai dau 1m6
Giá: 420000

SHOWROOM : 1001 - PHAM VAN DONG, PHUONG LINH TAY, TP THU DUC TPHCM
(GAN NGA 4 DUONG SO 9 LINH TAY)

SAN XUAT: 14 DUONG 18, PHUONG LINH DONG, QUAN THU DUC - TP. HCM
HOTLINE: 0932212518 - 0773377879


©COPYRIGHT BY RUBYSHOP - WEBSITE: WWW.GOIXINH.VN

DESIGN BY linweifang0408