Mà SP: Lập thể mây xanh 1M8 - Giá: 460000VND

🏡💎𝓽𝓲𝓮̣̂𝓶 𝓰𝓪 𝓡𝓾𝓫𝔂💎 ✔️𝐃𝐫𝐚𝐩 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝟏𝐦𝟖-𝟒𝟔𝟎𝐤 💎💎🆙 𝐬𝐚̆̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚 𝐡𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐧𝐡𝐚! 🎼🎼🎼🎼🛵𝐎̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐭 𝐅𝐁 𝐎𝐝𝐞𝐫 𝐞𝐦 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐡𝐞́!

SHOWROOM : 1001 - PHAM VAN DONG, PHUONG LINH TAY, TP THU DUC TPHCM
(GAN NGA 4 DUONG SO 9 LINH TAY)

SAN XUAT: 14 DUONG 18, PHUONG LINH DONG, QUAN THU DUC - TP. HCM
HOTLINE: 0932212518 - 0773377879


©COPYRIGHT BY RUBYSHOP - WEBSITE: WWW.GOIXINH.VN

DESIGN BY linweifang0408